2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE YAZ STAJ/MESLEKİ BECERİ/MESLEKİ EĞİTİM HAKKINDA
24 Mart 2021

18.03.2021 Tarih ve 13 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Madde 7’de “İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kurumlarında staj ve klinik uygulama kapsamında alınabilecek öğrenci sayısı mevzuatta, ilgili branştaki çalışan personel sayısının asgari %5’ i azami %50’si olarak belirlenmiştir. Korona virüs ile mücadelede “Yeni Normalleşme Sürecine” girilen bu dönemde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarında yapılacak staj ve klinik uygulama kriterleri olarak;

 1. 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde her sağlık kurumu için branş bazında görevli personel sayısının  %25’i oranındaki sayı staj ve klinik uygulama kontenjanı olarak belirlenmesine,
 2. Staj ve klinik uygulama müracaatlarının kabulünde  -son sınıfta olmak ve corona virüs aşısını yaptırmış olmaları kaydıyla- Trakya Üniversitesi öğrencilerine öncelik verilmesine, belirlenen kontenjanda yer kalırsa diğer üniversitelerin Edirne’de ikamet eden öğrencilerinin taleplerinin değerlendirilmesine,
 3. 2021 Yılı yaz döneminde her sağlık kurumu için kurumda görevli tüm personel sayısının  %5’i oranındaki sayının, branş ayrımı yapmaksızın (b) maddesindeki şartlar ve öncelikler çerçevesinde staj kontenjanı olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

 1. Trakya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Klinik uygulama başvuruları Üniversite tarafından resmi yazı ile yapılacaktır. İl dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin başvuruları şahsen yapılacaktır. E-posta ya da faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuru talepleri kontenjanlarımız dahilinde değerlendirmeye alınacak olup değerlendirme sonucu Trakya Üniversitesine resmi yazı ile, diğer üniversite öğrencilerine başvuru formunda belirtilen E-posta adreslerine bildirilecektir.
 3. Klinik uygulama tarihi başvuru formunda belirtilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra tarihler değiştirilemez.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Öğrenci Belgesi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Staj talebini bildirir dilekçe/üniversite üst yazısı (18 yaşından küçük öğrenciler için Veli Dilekçesi)
 4. Okul tarafından onaylanmış Zorunlu Klinik Uygulama Başvuru Formu (2 nüsha)
 5. İlimiz dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için Edirne’de ikamet ettiğine dair İkametgah Belgesi.
 6. Sigorta Primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden belge.
 7. İlgili üniversitenin senato kararı
 8. Corona Virüs Aşısı yaptırdığına dair belge.

      Başvurusu  kabul edilenlerden istenecek belgeler:

 1. Pandemi nedeniyle Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim aldığına dair belge.
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi
 3. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının sigortasına dair belge)
 4. İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim Sözleşmesi (Okul müdürlüğünce, Yüksekokul-Üniversite tarafından Kaşe ve Onaylı - 2 Nüsha)
 5. Öğrenciye rehberlik edecek öğretim elemanının iletişim bilgileri

       2021 Yılı Yaz Dönemi Stajyer Alımı Hakkında

 1. Müdürlüğümüz ve bağlı Kurumlarımıza 2021 yaz dönemi stajyer kabulü için; 22 Şubat-22 Mart 2021 tarihlerinde arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının kariyer kapısı platformu olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr web adresi üzerinden başvuru yapan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Müdürlüğümüze ya da bağlı hastanelerimize şahsen staj başvurusu alınmayacaktır.
 3. Başvurular içerisinden belirlediğimiz kontenjan sayısı kadar öğrenciye sistem üzerinden belirlenen puanlama sıralamasına göre teklif gönderilecektir.
 4. Teklif gönderilirken 18.03.2021 Tarih ve 13 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre; son sınıfta olmak ve Korona virüs aşısını yaptırmış olmaları kaydıyla- Trakya Üniversitesi öğrencilerine öncelik verilmesine, belirlenen kontenjanda yer kalırsa diğer üniversitelerin Edirne’de ikamet eden öğrencilerinin talepleri değerlendirilecektir.
 5. Teklifi kabul eden öğrencilerle sistem üzerinden çevrim içi görüşme gerçekleştirilerek son onay verilecektir.
 6. Yaz stajı uygulamalarının yapılıp yapılmayacağı veya hangi tarihlerde yapılacağı önümüzdeki aylarda salgının seyrine bağlı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına göre değişkenlik gösterebileceğinden başvuru yapan öğrencilerimizin Müdürlüğümüz web sitesini takip etmeleri gerekmektedir. 
 7. Müdürlüğümüzce Gönüllü Staj Başvurusu kabul edilmemektedir.