MESUL MÜDÜR GÜNCELLEME VE BİYOSİDAL ÜRÜN UYUGULAYICI EĞİTİMLERİ
05 Mayıs 2021

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2021 tarih ve 139609412 barkod nolu yazıları gereği;

1-Bakanlığımız tarafından 2010 yılı ve daha önceki dönemde düzenlenen Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, 30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi yapılmış yeterli katılım sağlayanların sertifikaları güncellenmiştir. Ancak online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır.

2- Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi ise SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite veya Müdürlük tarafından yapılamadığından, 18 saat teorik eğitim 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden online olarak yapılmış, yeterli katılım sağlayanlara İl Sağlık Müdürlüklerince 6 saat pratik uygulama dersi verilmiştir. Bakanlığımız tarafından online eğitime ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen uygulama eğitimine katılanlar 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak sınava tabi tutulmuş, sınav sonuçları yazımız ekinde gönderilmektedir. Bu kapsamda sınavda başarılı olanlara Müdürlüğünüzce Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikalarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden düzenlenen online uygulayıcı eğitimine çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılara 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim USES üzerinden yeniden açılacak olup eğitimin teorik kısmının tamamlanması sağlanacaktır.

12 Mayıs 2021 tarihinden sonra sistem kapatılarak, uygulayıcı eğitimine online olarak yeterli katılım sağlayanların listesi İl Sağlık Müdürlüklerine tarafımızca bildirilecektir. Uygulayıcı eğitimine online olarak yeterli katılım sağlayanların listesi Bakanlığımız tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildikten sonra İl Sağlık Müdürlüklerince 6 saat pratik uygulama derslerinin verilmesi ve katılım sağlayanların listelerinin Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Pratik uygulama derslerine katılım sağlayanların listeleri Bakanlığımıza bildirildikten sonra uygulayıcı eğitimine ilişkin USES üzerinden online sınav yapılacaktır. Sınav tarihi, cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca yazımız ekinde gönderilen sınavda başarısız olanlar da isterlerse bu sınava katılım sağlayabileceklerdir.

İlgililere duyurulur.