2.BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
18 Mayıs 2021

 

  Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi”,   Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

    Online teorik eğitim 15-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden tamamlanacak, eğitiminini tamalayanların listesi Müdürlüğümüze geldikten sonra da Uygulama eğitimi İl  Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Sınav ise Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden  yapılacaktır.

Başvuru:

Eğitim için 30.05.2021 tarihine kadar  Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası (Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi) Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10-12 - Edirne adresine başvuru yapılacaktır.  Tel: 0284 214 90 10 / 1269 

EĞİTİM VE SINAV

 

             Eğitim ( teorik ) ve sınav online olarak ( internet üzerinden)  Bakanlığımızca yapılacaktır.

             Eğitimcilerin 15-30 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olan online eğitime Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi 

 (USES) https://uses.saglik.gov.tr. adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının  yapılması ve işlemler esnasında söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılması ve eğitimden önce dilekçelerinde belirtilen mail adreslerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Uygulama eğitimi, İl Müdürlüğümüzce  verilecek olup, teorik eğitimi başarı ile bitirenlere uygulama eğitin tarihi bildirilecektir.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAK LİSTESİ 

1- Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı fiyat tarifesine göre 197 TL Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti’ni”n  Edirne  İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair (Halk Bankası TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41); üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın banka şubelerinden EFT yapılması halinde bankadan onaylı bir sureti getirilecektir) makbuz aslının,
2- Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 22 TL Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın banka şubelerinden merkez bankası hesabına EFT yapılması halinde bankadan onaylı bir sureti getirilecektir) makbuz aslının,
3- Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,
4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokobisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,
5- Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.  

Yukarıda belirtilen evrakların herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.