Dünya Süt Günü
01 Haziran 2021

Başta çocuklar ve gençler,
doğurganlık çağındaki kadınlar ve yaşlılar olmak üzere
tüm yaş grubundaki bireylerin süt ve ürünlerini her gün tüketmesi gerekmektedir.


SÜT 4.png