Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
21 Haziran 2021

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmetlerini etkin şekilde sunabilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ’ın başkanlığında gerçekleşen toplantı Şube Müdürü Yıldıray ÇETİNTAŞ’ın gündem sunumu sonrasında Edirne TRSM Sorumlu Hekimi Uz.Dr.Dicle OYMAK YENİLMEZ ve Keşan TRSM Sorumlu Hekimi Uz.Dr.Miray ÇEKİÇ’in vaka sunumları ile devam etmiştir. Toplantı öncesinde Yeşilay Edirne Şube Başkanlığınca Kurul üyelerimize YEDAM tanıtım sunumu yapılmıştır.  Toplantı alınan kararların imza altına alınması ile birlikte sona ermiştir.

2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedeflerinden biri ağır ruhsal bozukluğu olan bireyler için toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeline geçmek olup; bu amaçla Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) kurulmuştur. TRSM’ler bölgesindeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygudurum bozuklukları) ve ailelerin bilgilendirildiği, hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemler kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan birimler olarak planlanmıştır. Toplum ruh sağlığı merkezleri, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmektedir.  • 7.jpg
  • 6.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg