2021 2 DİYALİZ CİHAZ ARTTIRIMI DUYURUSU
26 Ağustos 2021

DİYALİZ MERKEZLERİNİN CİHAZ ARTTIRIMI HAKKINDA DUYURU

 

            Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.02.2009 tarih ve 6969 sayılı yazısı gereği (2009/13 sayılı Genelge) Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi  kapsamında, ilimiz demografik yapı, son dönem böbrek yetmezliği hastaların bölgesel dağılımı ve diğer epidemiyolojik özellikler dikkate alınarak ilimiz  2 bölgeye ayrılmıştır. Cihaz artırımı veya yeni merkez açılabilmesi için 2009/13 sayılı genelge ve 01.03.2019 tarih ve 30711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İlimiz geneli 2021 Haziran ayı sonu itibarıyla hedef doluluk oranları belirlenmiştir.

 

Buna Göre:


Bakanlığımız 2012/6 sayılı sayılı Genelgeleri ile yürürlüğe giren TDİS (Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri)’den alınan 2021 Haziran ayı sonu verilerine göre  HBs (-) hastanın/HBs (-) cihaza oranı aşağıda olduğu şekilde belirlenmiştir.

1. Bölge:
Keşan, Enez, İpsala

  HBs (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı  3,67

2. Bölge: Merkez, Süloğlu, Lalapaşa, Havsa, Uzunköprü, Meriç

  HBs (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı  4,09

Yukarda Bulunan Bölgelerin Verilerine Göre

1.   Bölgede; HBs  (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı  3,67 olduğundan cihaz artırımı yapılmayacaktır.

2.   Bölgede; HBs  (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı 4,09 olduğundan cihaz artırımı yapılacaktır.
          

  Cihaz artırım talepleri, 01.03.2019 tarih ve 30711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 15.Maddesi (c) bendi olan;

 

Cihaz artırımı başvurusunda bulunan merkeze bir defasında en fazla beş olmak üzere cihaz arttırma izni verilir. Cihaz artırımları en fazla altmışa kadar yapılabilir. Altmışın üzerinde cihazı bulunan mevcut merkezlere cihaz artırma izni verilmez. Bir bölgede birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda sırasıyla devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, gerçek ve tüzel kişiliklere ait diyaliz merkezlerinin talepleri aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilir:

1) Yirmi beşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez,

2) Cihaz sayısı yirmi beş ve yirmi beşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez,

3) Daha önce cihaz artırımı yapmamış merkez,

4) Müstakil binada kurulu merkez. Hükmüne göre değerlendirilecektir.

 

         Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2009/13 sayılı genelgesi kapsamında ilimizdeki 2 ( İki ) bölgede hasta/cihaz oranları 5 (beş) ve üzeri olmadığından yeni diyaliz merkezi açılmasına izin verilmeyecektir.

 

 

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

05.07.2021