29/09/2021 Tarihinde Yapılacak Olan 2021/06 Sayılı Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi Hakkında Duyuru
13 Eylül 2021

İlimizde hizmet veren tüm kamu personeli hekimlere ilanen duyurulur.

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre 29/09/2021 Çarşamba günü saat 14:00'da Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Ana Binası Toplantı Salonunda (Zemin Kat) ek yerleştirme toplantısı yapılacaktır. Başvurular 22/09/2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimine şahsen yapılacaktır. Boş pozisyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ASM ADI

AHB NO

GRUBU

BOŞALMA SEBEBİ

BİNANIN MÜLKİYET DURUMU

 

NÜFUS

GEZİCİ

ERİKLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

22.05.027

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

0

ERİKLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

22.05.028

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

0

KEŞAN 9 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

22.05.025

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

0

KEŞAN 9 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

22.05.026

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

0

 

1. Müracaatta bulunacak aile hekimi dışındaki tüm kamu personeli hekimlerin 22 Eylül 2021tarihi mesai bitimine kadar kurumlarından muvafakat belgelerini almaları gerekmektedir.

2. Yerleştirme işlemi için müracaat edecek olan kamu personeli hekimlerin müracaat belgelerini İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Müracaat Formları Müdürlüğümüz web sayfasında mevcuttur.

4.  Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin tercih alımına kadar hizmet puanları güncellenmediği takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.

5. Müracaat edecek hekimler Sağlık Bakanlığı web sayfasından detaylı hizmet puanlarını gösterir sayfayı yazdırarak dilekçelerine eklemeleri gereklidir.

6. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

7. İlanda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

8. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Genelge 2020/01 Sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu Genelgesinin 9. Maddesinde “ 3359 sayılı kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarınınbulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin Ek-3ünde yer alan “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

9. Tercihte bulunacak hekimlerin tercih alımının yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda bulunmaları gerekmektedir.

10. Yerleştirme işlemine dahil edilen ve yerleştirilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılırsa başlayışları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11.  Yeni birimlere yerleşen hekimler 01/10/2021 tarihi itibariyle yeni görev yerlerinde başlayacaklardır.

 

Valilik Oluru.pdf

müracaat formu öncelik.doc
müracaat formu hekim- uzm.hekim.doc

müracaat formu dr kişisel bilgiler.doc
müracaat formu aile hekimi (1).doc
AH uyum eğitimi sertifika taahhütname.docx
AH Uyum Eğitimi Sert.Dilekçe.doc
2-Uygulama takvimi.doc