İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
03 Aralık 2021

İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanlığımız Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri de yer almaktadır. İntiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu amaçla ilimizde intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu teşkil edilmiştir.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda; ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 30 Kasım 2021 Salı günü gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2022 - 2024 Edirne İli İntiharı Önleme İl Eylem Planının sunumu yapılmıştır.


  • 262501370_4504829472979038_4883943393818551687_n.jpg