İl ASKOM Toplantısı Gerçekleştirildi
24 Ağustos 2017

  İlimiz genelinde acil sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere düzenlenen ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) olağan toplantısı 11.07.2017 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr.Gülten Yörüten Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        İl ASKOM toplantısı İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürü Dr. A. Muhsin KİŞİOĞLU, Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Mustafa İshak YILDIRIM, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Mustafa Burak SAYHAN ve diğer yöneticilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda ilimizin sevk istatistikleri değerlendirilerek; yoğun bakımlara yapılan hasta sevklerinde yaşanan sıkıntılar, hastaneler arası yapılan sevkler ve acil sağlık hizmetleriyle alakalı diğer konular görüşülmüştür.

        Acil sağlık hizmetlerinin gündemde olan sorunları tüm sağlık kurum ve kuruluş yetkilileriyle görüşülmüş, ortak kararlarla çözüme ulaştırılmaya çalışılmış ve alınan kararlar onaya sunulmuştur.

       İl ASKOM toplantılarında alınan kararlarla acil sağlık hizmetlerinde aksamalara ve olumsuz olaylara sebebiyet verilmemesi, sevk işlemlerinde koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanarak; vatandaşlarımıza sunulan acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır.

  • 1.png
  • 3-1.jpg
  • 4-1.jpg
  • 5.jpg