Edirne Sağlık Tesisleri İl Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
24 Ağustos 2017

İlimiz genelinde sağlık hizmeti sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı kapsayan İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

       İl Sağlık / Halk Sağlığı Müdürümüz Dr.A.Muhsin KİŞİOĞLU, Saha Koordinatörü Dr.Bahattin İLTER, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü il müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile ilçe sağlık müdürleri ve entegre ilçe hastanesi müdürlerinin katıldığı toplantıda tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşlarımızda yapılan yerinde değerlendirmelere ilişkin tespitlerin sunumları yapıldı. Tespit edilen bazı eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için alınacak önlemler ve düzeltici faaliyetler görüşüldü. Sağlık hizmetlerinin nasıl daha kaliteli ve etkin hale getirilebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

         Değerlendirmeler kapsamında ilimizde bulunan tüm Devlet hastaneleri, ilçe hastaneleri, il ambulans servisi komuta kontrol merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, sağlıklı yaşam merkezi (SAYAM), toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık evleri, halk sağlığı laboratuvarı, ağız ve diş sağlığı merkezi, verem savaş dispanserleri, kanser erken teşhis ve tarama merkezleri (KETEM), toplum ruh sağlığı merkezi ve çocuk izlem merkezi oluşturulan ekiplerce tek tek gezilerek değerlendirildi.

  • 1-1.png
  • 2-1.jpg
  • 3-1.jpg
  • 4-1.jpg
  • 5-1.jpg
  • 6.jpg