Diyaliz Merkezlerinin Cihaz Arttırımı Hakkında Duyuru 2017/ 2
24 Ağustos 2017

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.02.2009 tarih ve 6969 sayılı yazısı gereği (2009/13 sayılı Genelge) Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi  kapsamında, ilimiz demografik yapı, son dönem böbrek yetmezliği hastaların bölgesel dağılımı ve diğer epidemiyolojik özellikler dikkate alınarak ilimiz  2 bölgeye ayrılmıştır. Cihaz artırımı veya yeni merkez açılabilmesi için 2009/13 sayılı genelge hükümleri doğrultusunda ilimiz geneli 2017 Haziran ayı sonu itibarıyla hedef doluluk oranları belirlenmiştir.

Buna Göre:

Bakanlığımız 2012/6 sayılı sayılı Genelgeleri ile yürürlüğe giren DYOB ( Diyaliz Kayıt Sistemi )’ nden alınan 2016 Aralık ayı sonu verilerine göre  HBs (-) hastanın/HBs (-) cihaz oranı aşağıda olduğu şekilde belirlenmiştir.

1. Bölge: Keşan, Enez, İpsala

HBs (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı  3,27

2. Bölge: Merkez, Süloğlu, Lalapaşa, Havsa, Uzunköprü, Meriç

HBs (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı  3,50

Yukarda Bulunan Bölgelerin Verilerine Göre

1.   Bölgede; HBs  (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı  3,27 olduğundan cihaz artırımı yapılmayacaktır.

2.   Bölgede; HBs  (-) hastanın / HBs (-) cihaz oranı 3,50 olduğundan cihaz artırımı yapılmayacaktır.

Cihaz artırım talepleri, 23.02.2009 tarih ve 6969 sayılı genelgesinin 5’nci maddesi olan:

“Cihaz artırımı başvurusunda bulunan merkeze bir defasında en fazla beş olmak üzere cihaz arttırma izni verilir. Bir  bölgede birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilir:

  1. a)   25'ten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez,
  2. b)    Cihaz sayıları 25' ten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez,
  3. c)    Daha önce cihaz artırımı yapmamış merkez,
  4. d)    Diyaliz merkezinin müstakil binada olması,” hükmüne göre değerlendirilecektir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2009/13 sayılı genelgesi kapsamında ilimizdeki 2 ( İki ) bölgede hasta/cihaz oranları 5 (beş) ve üzeri olmadığından yeni diyaliz merkezi açılmasına izin verilmeyecektir.