Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Edirne Helitam (Hemşirelik Lisans Tamamlama) 2014/2015 Yılı Mezunları
24 Ağustos 2017

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gönderilen  "Helitam 2014-2015 Yılı Mezunlarının  Diplomaları" Müdürlüğümüze ulaşmıştır.

Diplomalarını almak üzere başvuru yapacak olan kişilerin geçici mezuniyet belgelerinin asıllarını tarafımıza getirmeleri gerekmektedir.

Geçici mezuniyet belgelerinin asıllarını kaybetmiş olan kişiler kayıp için gazete ilanı vereceklerdir.

İkamet İli değişenlerin bulundukları İllere diploma gönderimi  yapılmayacak ve bu diplomalar Atatürk Üniversitesi Dekanlığına geri iade edilecektir.

Aşağıda ismi geçen kişilerin diplomalarını almak üzere Müdürlüğümüze  şahsen veya vekaleten (Noter Onaylı) başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. Dudu DUYAR
 2. Neşe YAVUZ
 3. Nuriye ENGİN
 4. Cafer DEMİREL
 5. Eylem ŞEREF
 6. Bahriye ÇİÇEK
 7. Özlem ILGIN
 8. Fatma ESER
 9. Halime TAŞDELEN
 10. Şanser ERENER
 11. Ayşe FİDAN
 12. Mehmet TAŞKIN
 13. Hüseyin SAYI
 14. Şenol KURT
 15. Cangül YILDIZ