Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
21 Aralık 2021

2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda kurulan çocuk izlem merkezleri, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmekte olup; bu amaçla düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü ek binası Gülden Yörüten toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Şube Müdürü Yıldıray ÇETİNTAŞ’ın gündem sunumu sonrasında ÇİM Sorumlu Hekimi Uz.Dr.Mustafa Önder POLAT’ın Edirne Çocuk İzlem Merkezi çalışmaları ve güncel verilerle ilgili sunumuyla devam etmiştir. Toplantı kurumlar arası karşılıklı görüş alışverişinin ardından kurul kararlarının imza altına alınmasıyla sona ermiştir. 


  • ac5e551d-0f26-4601-9610-4deaeccbcac9.jpg
  • f39b2868-a6bf-4504-9a6a-0f892a91477d.jpg