“Tarihi Geçen İlaçların Bertarafı Projesi” Başarıyla Hedefine Ulaştı
26 Eylül 2017

             İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan çeşitli denetimlerde, çalışmalarda ve ev ziyaretlerinde tarihi geçen ve evde bir şekilde muhafaza edilen,  kullanılmayan ilaçların zaman zaman şehir çöplüklerine atılarak doğaya ve çevreye zarar verdiği maalesef görülmüştür. Konunun çevre sağlığı ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskler düşünülerek Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı ile ortak bir proje olan Tarihi Geçmiş İlaçların Bertaraf Projesi hayata geçirilmiştir.

            Yaklaşık iki yıldır düzenli olarak yürütülen bu projenin hedeflenen amacına bugün itibariyle ulaştığı düşünülmektedir.

            Bu proje kapsamında il merkezimizde 52 sağlık merkezimize, kamu ve özel hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize atık ilaç toplama kutuları konulmuş ve burada biriken ilaçlar belediye ekiplerince alınarak tıbbi ve tehlikeli atık deposunda muhafaza edilmiştir. Projeye başlanıldığından bugüne kadar geçen süre içerisinde bir tonu geçkin tarihi geçmiş ilaç toplanmıştır. Toplanan bu ilaçlar Valiliğimiz finansmanı ile tehlikeli atık bertaraf lisansı bulunan özel tesislerde bertaraf edilecek olup bu konuda işlemler başlatılmıştır.

            Projenin ilk hedefi tarihi geçen ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi ve bu konuda toplum bilincinin oluşturulmasıydı. İki yıl sonunda ulaşılan rakamlar göz önünde bulundurulduğunda halkımızın tarihi geçen ilaçları artık çöpe atmayarak, atık ilaç toplama kutularına attığı ve bu konuda istenen bilinci kazandığı, toplumsal duyarlılığın arttığı açık bir şekilde görülmektedir.

  • 1.png
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG