2017/11 Aile Hekimliği Yerleştirme İlanı
20 Kasım 2017

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre 30/11/2017 Perşembe günü saat 16:00'da Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Dr.Gülden YÖRÜTEN Toplantı Salonunda ek yerleştirme toplantısı yapılacaktır. Başvurular 28/11/2017 günü mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimince alınacaktır. Boş pozisyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ASM ADI

AHB NO

GRUBU

BOŞALMA SEBEBİ

BİNANIN MÜLKİYET DURUMU

 

NÜFUS

GEZİCİ

KEŞAN 9 NOLU ASM

22.05.025

E

 

 

YENİ BİRİM

KAMU

0

 

YOK

KEŞAN 9 NOLU ASM

22.05.026

E

 

 

YENİ BİRİM

KAMU

0

 

YOK

KEŞAN ERİKLİ ASM

22.05.027

E

 

 

YENİ BİRİM

KAMU

0

 

YOK

KEŞAN ERİKLİ ASM

22.05.028

E

 

 

YENİ BİRİM

KAMU

0

 

YOK

UZUNKÖPRÜ ÇÖPKÖY ASM

22.09.017

B

HEKİMİN BAŞKA BİR BİRİME YERLEŞMESİ

KAMU

2287

 

1342

1. Diğer kamu kurumlarından müracaatta bulunacak hekimlerin 28/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarından muvafakat belgelerini almaları gerekmektedir.

2. Yerleştirme işlemi için müracaat edecek olan hekimlerin müracaat belgelerini şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Müracaat Formları Müdürlüğümüz web sayfasında mevcuttur.

4.  Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin tercih alımına kadar hizmet puanları güncellenmediği takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.

5. Müracaat edecek hekimler Sağlık Bakanlığı web sayfasından detaylı hizmet puanlarını gösterir sayfayı yazdırarak dilekçelerine eklemeleri gereklidir.

6. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

7. İlanda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

8. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısının 5. Maddesinde “(Değişik madde: 23/09/2013 tarihli ve 104296 sayılı yazı) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dâhil), sadece kadrolarınınbulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

9. Tercihte bulunacak hekimlerin tercih alımının yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda bulunmaları gerekmektedir.

10.  Yeni birimlere yerleşen hekimler 01/12/2017 tarihi itibariyle yeni görev yerlerinde başlayacaklardır.