İl GARD Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
08 Aralık 2017

Kronik hava yolu hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı arttırmak, başlıca risk faktörleri konusunda olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmak, hastalıkları erken dönemde tespit etmek ve ilerlemesini önlemek suretiyle insanların sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından hayata geçirilen GARD projesi kapsamında oluşturulan Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Kurulu 7 Aralık 2017 günü İl Sağlık Müdürlüğü Gülden Yörüten Toplantı Salonunda toplandı.

İl Sağlık Müdürü Dr.A.Muhsin Kişioğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü, Kronik Hastalıklar Birimi personeli, T.Ü. Göğüs Hastalıkları A.B.D, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Orman İşletmeleri Müdürlüğü, Aile Hekimleri Derneği ve Temiz Nefes Sigarasız Yaşam Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda; 2017 yılı kurul kararları ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. GARD Ormanı çalışmaları için eski TOKİ arkasında bulunan ve imar planında orman yeri olarak ayrılmış alanın Gard Ormanı olarak tahsis edilmesi, hava kirliliği ile ilgili online sistem verileri üzerinden KOAH hastalarının SMS ile bilgilendirilmesi ve hava kirliliği sınır değerlerinin aşılması durumunda kurumlara bilgilendirme yapılması gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve kurul temsilcilerinin görüş ve önerileri  ile  kurul kararları alınarak toplantı sonlandırıldı.

  • 1.png
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG