Helitam Hemşirelik Lisans Tamamlama Diploması
25 Aralık 2017

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gönderilen  "Helitam Hemşirelik Lisans Tamamlama Diploması" Müdürlüğümüze ulaşmıştır. Diplomalarını almak üzere başvuru yapacak olan kişilerin geçici mezuniyet belgelerinin asıllarını tarafımıza getirmeleri gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgelerinin asıllarını kaybetmiş olan kişiler kayıp için gazete ilanı vereceklerdir. İkamet İli değişenlerin bulundukları İllere diploma gönderimi  yapılmayacak ve bu diplomalar Atatürk Üniversitesi Dekanlığına geri iade edilecektir. Aşağıda ismi geçen kişilerin diplomalarını almak üzere Müdürlüğümüze  şahsen veya vekaleten (Noter Onaylı) başvuru yapmaları gerekmektedir.
1-    Emine DEMİRCAN