Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru
04 Ocak 2018

Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalışmakta olan işçilerinsürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen başvuru formu ve eki belgeleri doldurup 11.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze ulaştırılacak şekilde görev yapmakta olduğu hastane başhekimliği veya İlçe Sağlık Müdürlüğü/TSM Sorumlu Hekimliğine teslim etmesi gerekmektedir.

·       İlan ekinde yer alan Ek-1 sayılı “Başvuru Formu”nu eksiksiz fotoğraflı doldurmaları ve Başvuru Formuna;

-        Beş adet vesikalık fotoğraflarını,

-        Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunu (üç nüsha fotoğraflı)

-        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi (e-devlet üzerinden Sgk Tescil ve Hizmet Dökümü vb. belgeler alınabilir)

-        Kimlik Fotokopisi (bir adet)

-        Ve eklemek istedikleri diğer belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

·       Belirtilen süreden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlgililere ilânen duyurulur.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Başvuru İlanı.docx
Ek-1 Başvuru Formu.docx
Ek-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu.xls
Örnek-1 (Feragat Formu).docx


Örnek Formlar

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Örnek.pdf
EK-1 FORM ÖRNEKTİR.pdf