Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Gruplarının Toplantıları Gerçekleştirildi
14 Şubat 2018

          Bağımlılık ile mücadele amacıyla hazırlanan ve 09.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve bu Genelge doğrultusunda hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları gereğince oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Grubu toplantıları 13 Şubat 2018 günü gerçekleştirdi.

            Edirne Vali Yardımcısı Sayın Şenol Levent ELMACIOĞLU’nun açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Cengiz KALKAN’ın konuşmaları ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ’ın sunumlarıyla devam etti.

Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak çalışacak olan teknik çalışma grupları bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele, alkol bağımlılığı ile mücadele, tütün bağımlılığı ile mücadele, davranışsal bağımlılıklar ile (teknoloji ve kumar bağımlılığı) mücadele ve bağımlılık ile mücadele iletişim teknik çalışma grupları olmak üzere her ay toplanarak çalışmalar yürütecektir.

            Sayın Vali Yardımcımızın başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğümüzün sekretaryasında, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda; ilimizde, bağımlılık ile mücadele amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar konusunda değerlendirmeler yapılarak kararlar alınmıştır.

  • 1.png
  • IMG_1495.JPG
  • IMG_1492.JPG
  • IMG_1530.JPG
  • IMG_1531.JPG
  • IMG_1525.JPG
  • IMG_1478.JPG
  • IMG_1533.JPG
  • IMG_1535.JPG