Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Gruplarının Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
10 Mart 2018

            Bağımlılık ile mücadele amacıyla hazırlanan ve 09.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve bu Genelge doğrultusunda hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları gereğince oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Grubu toplantıları 9 Mart 2018 günü gerçekleştirdi.

            Edirne Vali Yardımcısı Sayın Şenol Levent ELMACIOĞLU’nun açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Cengiz KALKAN’ın konuşmaları ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ’ın sunumlarıyla devam etti.

Toplantıda; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Onur ÇAKAR tarafından “Bağımlılık İle Mücadele” konulu İl Sağlık Müdürlüğü sunumu ve ardından Belediye Başkan Yardımcısı Dr.Ertuğrul TANRIKULU ile Uzman Psikolojik Danışman Esra SELVİ tarafından Belediye Başkanlığının bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarını içeren sunumları gerçekleştirilmiştir.

Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak çalışan teknik çalışma grupları bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele, alkol bağımlılığı ile mücadele, tütün bağımlılığı ile mücadele, davranışsal bağımlılıklar ile (teknoloji ve kumar bağımlılığı) mücadele ve bağımlılık ile mücadele iletişim teknik çalışma grupları olmak üzere her ay toplanarak çalışmalar yürütmektedir.

            Sayın Vali Yardımcımızın başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğümüzün sekretaryasında, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda; ilimizde, bağımlılık ile mücadele amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar konusunda değerlendirmeler yapılarak kararlar alınmıştır.

  • 01.jpeg
  • 02.jpeg
  • 03.jpeg
  • 04.jpeg
  • 05.jpeg
  • 06.jpeg
  • 07.jpeg
  • 08.jpeg
  • 09.jpeg
  • 10.jpeg