Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları
20 Mart 2018

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı

:

59873402

Konu

:

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

  

İLAN

 

           

        Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine yönelik yapılmış olan sınav sonuçları 20/03/2018 tarihi itibariyle yayınlanmıştır. 

     

     1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14 üncü maddesinde belirtilen "Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

              İlgililere ilanen tebliğ olunur.


SUREKLI_ISCI_SINAV_SONUCU.pdf

                   Dr.Ali Cengiz KALKAN
                                 İl Sağlık Müdürü

NOT:

     1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırma sonucunda elde edilen bilgiler geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.