Trakya Üniversitesi 7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi Tanıtım Toplantısı Yapıldı
23 Mart 2018

7.Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi tanıtım toplantısı 21 Mart 2018 Çarşamba Günü Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TAHUD (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.H.Nezih DAĞDEVİREN’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Aysu KURTULDU ZEKİOĞLU kronik hastalıklarla ilgili bir sunum yaptı.

İl Sağlık Müdürümüz Dr.Ali Cengiz KALKAN toplantıda yaptığı konuşmada; “Bülbülün güle sevdası dikenlerine takılacak olsaydı, bunca hikâyeye, şiire konu olur muydu? Yaşam kanadında hiçbir şeyin eksiksiz olmadığı gibi; giderilemeyeceğini asla düşünmediğimiz sağlık sistemimizdeki aksaklıkların da, genç meslektaşlarımızın ve akademisyenlerimizin ümidini kırmaması dileğiyle, hep onurla yapacağınıza inandığım meslek yaşantınızda daha nice uzun, güzel yıllar dilerim” dedi.

7.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresinin tanıtım toplantısına, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve Edirne Tabip Odası Başkanı Dr.Ertuğrul TANRIKULU, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ, Başkan Yardımcısı Onur ÇAKAR, akademisyenler, sağlık personeli ve öğrenciler katılmışlardır.

 • 00001.png
 • 00002.JPG
 • 00003.JPG
 • 00004.JPG
 • 00005.JPG
 • 00006.JPG
 • 00007.JPG
 • 00008.JPG
 • 00009.JPG
 • 00010.JPG
 • 00011.JPG
 • 00012.JPG
 • 00013.JPG