2018 Yılı Yaz Dönemi Staj Duyurusu
09 Nisan 2018

 

1.     Yaz dönemi staj başvurusu 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir.

2.     Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yaz stajı yapmak isteyen öğrenciler, ilgili Hastanenin Eğitim Birimine başvuru yapacaktır.

3.     Edirne İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Merkez ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri, Enez Entegre İlçe Devlet Hastanesi, Lalapaşa Entegre İlçe Devlet Hastanesi, Meriç Entegre İlçe Devlet Hastanesi, Süloğlu Entegre İlçe Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezlerinde staj yapmak isteyen öğrenciler Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimine başvuru yapacaktır.

4.     Staj başvuruları "Staj Komisyonu" tarafından değerlendirilecektir. Staj Komisyonu;  staj yapılmak istenen birimin ilgili alan/daldaki çalışan personel sayısı, bütçesi,  stajyer ihtiyacı vb. konularda değerlendirme yaparak staj yapıp yapamayacağına karar verecektir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri Okul tarafından gönderilen “Staj Başvuru Formları” Staj Komisyonu tarafından staj yapması uygun görüldükten sonra onaylanacaktır.

5.     Müdürlüğümüzce Gönüllü Staj Başvurusu kabul edilmemektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.     Zorunlu Staj Formu

2.     İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim Sözleşmesi (Okul müdürlüğünce, Yüksekokul-Üniversite tarafından Kaşe ve Onaylı)

3.     Öğrenci Belgesi

4.     SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının sigortasına dair belge)

5.     Kimlik Fotokopisi

6.     Fotoğraf (2 adet)

7.     18 yaşından küçük öğrenciler için Veli Dilekçesi