Müdürlüğümüz İç Kontrol Çalışmaları Kapsamında Birim Sorumluları İle İlk Toplantımızı Gerçekleştirdik
30 Nisan 2018

Müdürlüğümüz İç Kontrol Çalışmaları Kapsamında Birim Sorumluları İle İlk Toplantımızı Gerçekleştirdik….

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen İç Kontrol çalışmalarının Müdürlüğümüz tüm birimlerinde uygulanabilmesi için kurulan İç Kontrol Birimi, çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçler bütününü ifade eden İç kontrol çalışmaları kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendiren bir unsurdur.

Diğer taraftan iç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili olmamakla birlikte yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyet ve operasyonlarını kapsayan, uyum ve performans ölçeğinde uygulanan tüm kontrolleri ifade etmektedir.Bu süreçler bütünü, kurumların misyonlarını gerçekleştirmelerinin en etkili yoludur.

Sunulan hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak olan ve Personel ve Destek Hizmetlerinin sorumluluğunda yürütülen iç kontrol çalışmaları kapsamında, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Yunus YİĞİT’in katılımları ile Birim Sorumlusu Uzman Recep EKİNCİ tarafından 26.04.2018 tarihinde tüm birim sorumlularına yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ic_kontrol_.jpg