UMKE Temel Eğitimi
16 Mayıs 2018

       Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Gülden YÖRÜTEN Toplantı Salonunda yapılan teorik derslerin ardından İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Merkezinde pratik derslerin gerçekleştirilmesi ile “UMKE Temel Eğitimi” sona erdi.

       Edirne ili olarak koordinatörlüğünü yürüttüğümüz 20. Bölge (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) illerinin yıllık faaliyet planı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimin 3 gün süren teorik bölümünde UMKE ekiplerine afet ve olağandışı durumlara genel bakış, UMKE görev tanımları ve mevzuat, Türkiye’de ve dünyada afet yönetimi ve ilgili kurum/kuruluşlar, afetlerde çevre sağlığı hizmetleri ve afet epidemiyolojisi, afet psikolojisi, stres ve çatışma yönetimi, afet ortamında ekip çalışması ve yönetimi, afet lojistiği ve UMKE malzemeleri, taşıma teknikler ve alternatif ateller, enkaz güvenliği,(uluslar arası enkaz işaretleme sistemi, olay yeri güvenliği ve yönetimi, haberleşme teknikleri,  temel kampçılık, afet ve olağan dışı durumlarda hayatı idame ettirme, havayolu ve damaryolu sağlama, temel yaşam desteği, temel KBRN, enkaz altındaki hastaya medikal yaklaşım ve crush (ezilme) sendromu konularında eğitimler verilmiştir. Uygulamalı eğitimlerde ise arazide yön bulma, enkazda tıbbi müdahale, çadır kurulumu, medikal çanta, telsiz, KBRN ekipmanları ve hasta tahliye becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilmiştir.

      Koordinatörlüğümüze bağlı Kırklareli ve Tekirdağ illerinde görevli UMKE eğitmenlerinin de katılımı ile gerçekleşen eğitimimiz ile kursiyerlerimize,  afet veya olağandışı durumlarda kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede, imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi sağlamak, faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hallerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerinde görev alabilmeleri için gerekli özel eğitim ve donanımın verilmesi amaçlanmıştır.

 • 001.png
 • 02.jpeg
 • 03.jpeg
 • 04.jpeg
 • 005.jpeg
 • 05.jpeg
 • 06.jpeg
 • 07.jpeg
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.PNG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.JPG
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG