Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
21 Haziran 2018

2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedeflerinden biri ağır ruhsal bozukluğu olan bireyler için toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeline geçmek olup; bu amaçla Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) kurulmuştur.

TRSM’ler bölgesindeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygudurum bozuklukları) ve ailelerin bilgilendirildiği, hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemler kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan birimler olarak planlanmıştır. Toplum ruh sağlığı merkezleri, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmekte olup; bu amaçla düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Edirne Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin hizmetlerini etkin şekilde sunabilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu 19 Haziran 2018 Salı günü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ başkanlığında Edirne Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde toplanmıştır.

Toplantıya; Edirne Belediyesi Başkan Yard. Dr.Ertuğrul TANRIKULU, İl Sağlık Müdürlüğünden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yard. Dr.Onur ÇAKAR, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yard. Uzm.Dr.Eyüp KAHYA, Şube Müdürü Yıldıray ÇETİNTAŞ, Edirne TRSM Sorumlu Hekimi Uzm.Dr.Mustafa BAYRAKTUTAN, Keşan TRSM Sorumlu Hekimi Uzm.Dr.Ertuğrul ÇEKİÇ, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay AYDIN, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Mehmet Özgür BAŞARAN, İl Sağlık Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Onur ÖZTÜRK ve Psikolog Çiğdem KAZANÇ GERE, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Volkan KORKMAZ, İl Emniyet Müdürlüğünden Psikolog Mine Pelin PEHLİVAN ile İl Jandarma Komutanlığından J.Kd.Bçvş.Deniz KOÇ katılmıştır.